Natursteinsmuring

Vi har eget natursteinsbrudd der vi tar ut stein.
Stein deles i klasse 1, 2 og 3 etter kvalitet.
Våre maskinkjørere har lang erfaring i muring og resultatene er flotte.