Landmåling

Vi har moderne utstyr som også er koblet mot maskinenes GPS.
Vi setter ut koordinater, foretar innmåling av arealer og kubikk.
Masseberegning
Innmåling av teknisk anlegg.
Huskoordinater
Sette ut grenser