Knusing

Vårt knuseverk knuser alle dimensjoner grus, pukk, singel og sand.
Våre standard-dimensjoner er:
Pukk 0-120mm
Pukk 64-120mm
Pukk 32-64mm
Pukk 16-32mm
Singel 11-16mm
Bærelag 0-32mm
Veigrus 0-16mm
Kabelsand 0-8mm
Sprengestein

Ta kontakt for nærmere informasjon om levering og størrelse på lass vi leverer.