Utfylling i sjø

Vi har bred erfaring i utfylling av arealer i sjø.
Våre jobber har vært både med tilkomst fra sjø og fra land.
Sjøfyllingsjobber med opptil 200.000 m3 tilkjørt steinmasser.
Mudring i sjø via lekter for småbåthavner.