Om oss

Birkeland Maskinentreprenør AS har eksistert siden 2005, og før det het selskapet Støland Maskin (startet 1998), men i 2005 var det et eierskifte, og selskapet skiftet navn til Birkeland Maskinentreprenør. Daglig leder har jobbet og vært medeier i selskapet siden starten, og kan dermed dokumentere lang erfaring med entreprenørvirksomhet. Vi har vår hovedvirksomhet over hele Haugalandet, men har også hatt oppdrag i andre fylker. Vårt kontor ligger i Bøvågen på Avaldsnes, men selskapet er registrert i Tysvær Kommune. Selskapet har gradvis bygget seg opp, både med maskinpark, ansatte og omsetning. Maskinparken holdes oppdatert med utskifting og stadig fornying til moderne utstyr. Dette også av hensyn til miljøet samt mindre utslipp. Flere av våre maskiner er GPS-styrte. Vi har mekanisk verksted og utstyr til å vedlikeholde og reparere de fleste feil, slik at oppdrag ikke hindres av at maskinparken har verkstedopphold.

BIRKELAND MASKINENTREPRENØR AS bruker BIRKELAND OG TYSE BERGSPRENGER AS som samarbeidspartner på alt sprengningsarbeid. BIRKELAND MASKINENTREPRENØR AS har de seneste årene hatt flere store oppdrag med sprenging, fylling, masseutskifting og tilkjøring av stein, i tillegg til opparbeidelse av hele byggefelt, industritomter og enkelte hustomter. Vi har god kompetanse og lang erfaring med alt fra teknisk anlegg til natursteinsmuring. Vi har eget knuseverk som kan levere alle typer dimensjoner av pukk, grus, singel og sand. Vi er et firma i utvikling fra 2 ansatt i år 2000 til 45 ansatte i dag. Birkeland har stort fokus på HMS på arbeidsplassen samt godt arbeidsmiljø for de ansatte. Kontorbygget med verksted som ble bygget i 2007, ligger på Bø industripark, Karmøy. Vi ønsker å strekke oss til det ytterste for at kundene våre skal bli fornøyde.