Godkjenninger

Birkeland Maskinentreprenør AS er gitt følgende godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak:

 

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1

 

Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1

 

Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1

 

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

 

Utførelse av riving og moljøsanering i tiltaksklasse 2

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

 

Utførelse av veg og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

 

Kontroll av lufttetthet ( i nye boliger) i tiltaksklasse 1

 

Kontroll av våtrom ( i boliger) i tiltaksklasse 1

 

 

Godkjenningen er gyldig til 28.04.2023

Godkjent opplæringsbedrift