Godkjenninger

Birkeland Maskinentreprenør AS er gitt følgende godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak:

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1

 

Godkjenningen er gyldig til 27.06.2017