Referanse prosjekter

Siden 1998 har vi utført uttallige vellykka prosjekter. Vi har de seneste årene hatt store oppdrag med sprenging, fylling, masseutskifning og tilkjøring av stein. I tillegg til dette opparbeider vi hele byggefelt, industritomter og enkelte hustomter.

Kunde: Norheim Næringspark, se bilder under graving i galleri