Om oss

BIRKELAND AS har eksistert siden 2005, og før det het selskapet Støland Maskin (startet 1998), men i 2005 var det et eierskifte, og selskapet skiftet navn til BIRKELAND AS. Daglig leder har jobbet og vært medeier i selskapet siden starten, og kan dermed dokumentere lang erfaring med entreprenørvirksomhet. Vi har vår hovedvirksomhet over hele Haugalandet, men har også hatt oppdrag i andre fylker. Vårt kontor ligger på Ekrene Næringspark i Sveio. Selskapet har gradvis bygget seg opp, både med maskinpark, ansatte og omsetning. Maskinparken holdes oppdatert med utskifting og stadig fornying til moderne utstyr. Dette også av hensyn til miljøet samt mindre utslipp. Flere av våre maskiner er GPS-styrte. Vi har mekanisk verksted og utstyr til å vedlikeholde og reparere de fleste feil, slik at oppdrag ikke hindres av at maskinparken har verkstedopphold.

 

BIRKELAND AS bruker Birkeland & Tyse Bergsprenger AS som samarbeidspartner på alt sprengningsarbeid. Birkeland AS har de seneste årene hatt flere store oppdrag med sprenging, fylling, masseutskifting og tilkjøring av stein, i tillegg til opparbeidelse av hele byggefelt, industritomter og enkelte hustomter. Vi har god kompetanse og lang erfaring med alt fra teknisk anlegg til natursteinsmuring. Vi har eget knuseverk som kan levere alle typer dimensjoner av pukk, grus, singel og sand. Vi er et firma i utvikling fra 2 ansatt i år 2000 til 85 ansatte i dag. BIRKELAND AS har stort fokus på HMS på arbeidsplassen samt godt arbeidsmiljø for de ansatte. Vi ønsker å strekke oss til det ytterste for at kundene våre skal bli fornøyde.

BIRKELAND AS er en del av STANGELAND GRUPPEN