HMS

BESKRIVELSE AV STYRINGSSYSTEM

BIRKELAND AS bruker Fagtorget Komplett for å ivareta kravene til internkontroll ved vår virksomhet. Leverandør av systemet er Holte Byggsafe AS. Systemet er webbasert og inneholder maler som tilpasses bedriftens behov til enhver tid. Revisjon av kvalitetssystemet gjennomføres minimum en gang årlig. Det skal utpekes en ansvarlig systemrevisjon. Dette skal registreres elektronisk i systemet. Daglig leder har det overordnede ansvaret for at dette blir gjennomført.

HMS i henhold til arbeidsmiljøloven. Foretaket har innarbeidet eget HMS system som tilfredstiller systemkrav i intern/kontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven. Systemet kan dokumenteres i egne håndbøker samt at hver ansatt kan få utdelt egen personalhåndbok.

HMS-systemet inneholder blant annet følgende: - Bedriftens målsetting for HMS arbeidet - Oversikt over intern vernetjeneste - Verktøy for risikovurderinger - Instrukser og rutiner for å ivareta HMS i virksomhetens oppgaver og oppdrag - Kartleggings- og avviksregistreringsverktøy som er med på å kvalitetssikre virksomhetens aktiviteter for å nå målene våre.

Kvalitetssikring iht. Plan- og bygningslovgivningen Foretaket har innarbeidet eget kvalitetssystem som tilfredstiller systemkrav i Byggesaksforskriften (SAK10)

Kvalitetssystemet inneholder blant annet følgende: - System for organisasjonsplan i prosjekter med ansvars- og oppgavefordeling, samt vurdering av underentreprenører og rådgivere - Opplæringsplan - Funksjonsbeskrivelser og rutiner (system som ivaretar de enkelte funksjonene SØK, PRO, UTF og kontroll) - Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag. - System for å identifisere, rette opp og hindre gjentagelse av avvik. - System for styring av dokumenter. - System for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll. - System for revisjon av styringssystemet. - Stillingsinnstrukser for ansvarshavende.